Varför startades SvD Junior Skola?

Lärarna har svårt att hinna med att ta fram aktuellt material till eleverna i svenska och samhällskunskap. Nyheter är en allt viktigare del i undervisningen i dag. SvD Junior skapar varje vecka användbar kvalitetsjournalistik – ur barnens perspektiv - som svarar mot dessa behov.

Pålästa och bättre läsfärdigheter

Vi underlättar för dina elever att bli pålästa om vad som händer i Sverige och världen samtidigt som de förbättrar sina läsfärdigheter.

Som lärare får du ett arbetsverktyg som gör att du får mer tid att fokusera på elevernas utveckling.

Grunden till kritiskt tänkande

Kvalitetsjournalistik anpassad för barn gör att dina elever blir engagerade och upplysta samhällsmedborgare och får med sig ett kritiskt tänkande vilket gör att de kan fatta bättre och mer genomtänkta beslut.

Förutom det aktuella materialet byggs en ”bank” upp av tidigare artiklar som man kan använda inom olika områden och teman.

Samma förutsättningar – för alla

Alla unga förtjänar att få samma chans i livet. Men att läsa kvalitetsjournalistik är inte något som alla får med sig hemifrån. Dessutom översköljs barn idag av ett informationsflöde av varierande kvalité. Med SvD Junior Skola får alla elever tillgång till kvalitetsjournalistik och lär sig att vara källkritiska.


SvD Junior Skola utkommer varje skolvecka.

Antal sidor: 8

Ja tack, jag provar gärna tjänsten gratis utan något som helst köptvång.

NAMN

SKOLA

E-POST

Tack för din anmälan!

Vi kontaktar dig så snart som möjligt med mer information.

Genom att lämna mina uppgifter här ovan, godkänner jag att SvD Junior Skola behandlar mina personuppgifter enligt Schibsted Sveriges personuppgiftspolicy.

Chefredaktör och ansvarig utgivare SvD Junior Skola:

Stina Cederholm, stina@juniorskola.se

Pedagogiskt material SvD Junior Skola:

Frida Levin


Telefon: 08-13 50 00 Adress: Västra Järnvägsgatan 21

Postadress: SvD Junior Skola, 109 17 Stockholm

E-post: info@juniorskola.se